Strange Fluffy Cows

Bio

Foto-album

Muziek

Pers-stemmen

Familiekiekjes

De CD

Teksten

Tuerniuews

Tuereluers

Hoorspel

Tuerlinks

Welkom op de site van Trio Tuerlings. Helaas meteen een slecht bericht: Trio Tuerlings is opgeheven. Jammer, he? 

Er is echter een troost: Verrekte Knoeris! Dennis en Donny hebben onder valse namen een nieuwe band opgericht met deze naam. Eerlijk gezegd: het is geen Trio Tuerlings maar klinkt wel een stuk beter, hoor! Ga kijken op www.verrekteknoeris.nl.

e kunt de CD "Strange Fluffy Cows" nog steeds bestellen door 10 euro over te maken op giro 4805640 t.n.v. J. Veldman in Nieuwegein. Hij wordt dan zo snel mogelijk toegestuurd. Als je met girotel betaalt, vergeet dan niet je adres te vermelden. 

Kijk voor de allerlaatste nieuwtjes over Trio Tuerlings op Tuerniuews.

 

.